Les univers d’Alfred

Film de Julie Saububray

Arpel/Mara films, 2007, 13 min, 25 €
Coll. Les petits univers de la BD en Aquitaine, no 1